Skip to main content
blok

Kleines Zittauer Fastentuch

Kleines Zittauer Fastentuch.

V roce 1573 neznámým umělcem dle předlohy lutyšského umělce Lamberta Lombardského vytvořené malé postní plátno. S jeho plochou kolem 15 m2 se dá v porovnání s monumentálním 56 m2 Velkým žitavským postním plátnem označit jako „malý“. Nicméně v jeho kulturně-historickém významu mu vůbec nezaostává. Je to jediné postní plátno, které bylo v historických dobách objednáno a používáno evangelicko-luterskou farností.

Plátno široké 3,40 m a vysoké 4,15 m lze „malým“ nazývat pouze ve srovnání s svým „velkým bratrem“, velkým Žitavským postním plátnem. Vzhledem ke své ojedinělosti mezi plátny typu Arma Christi, které se nacházejí v Německu, a jako jedno z pouhých šesti exemplářů tohoto druhu platí celosvětově za obzvlášť velkou cennost. Je na něm vyobrazena monumentální scéna ukřižování. Marie, Jan a u kříže klečící Marie Magdalena vzhlížejí k umírajícímu. Kolem Ježíše poletuje anděl a do poháru sbírá krev vytékající z Ježíšova boku. Lebka a kost v levém rohu symbolizují Adama, s nímž přišel na svět hřích, větvička vyrážející z mrtvého pařezu symbolizuje naději.

Celá scéna je zarámována celkem 30 pašijovými symboly: Veroničin šátek který zobrazuje VERA IKON (prvý obraz Ježíše), dále konvici a mísu v níž si Pontius Pilatus omýval ruce, trnovou korunu, dále háv Ježíšův, hřebíky, jimiž byl ježíš ukřižován apod.

Jaký odkaz nese příběh plátno pro dnešní mladou generaci?

Tento dotaz jsme zadali umělé inteligenci (AI) přes CHAT GPT.

 

Příběh Ježíše inspiruje:

  • nevzdávat se svých cílů a snů, i když se nám zdají být náročné nebo nemožné.
  • naučit se přijímat odpovědnost za své činy a následky, být upřímní a spravedliví vůči sobě i druhým.
  • být vděční za to, co máme, učit se oceňovat malé radosti a okamžiky štěstí, které nás obklopují každý den.
  • uvědomit si, že každý z nás může mít svou vlastní pravdu a že respekt k názorům druhých a ochota naslouchat a učit se od nich jsou důležité hodnoty pro fungování společnosti.
  • být otevřený novým zážitkům a poznáním, učit se od druhých lidí, objevovat svět a rozvíjet své vlastní zájmy a talent.
  • věřit v to, že i když něco nevyjde, nebo se setkáme s neúspěchem nebo zklamáním, můžeme se z toho poučit a jít dál s novou silou a nadějí.