Skip to main content
Přihláška na filmový camp Cena a úhrada poplatku Storno podmínky

 

 

Přihlašovací podmínky

 

Podmínkou účasti na Příměstském filmovém campu (dále jen PFC) je vyplnění a odeslání přihlášky Vašeho dítěte ve věku od 8 do 16 let věku, zaplacení účastnického poplatku a podepsání kompletního listu účastníka, jehož součástí je také průkaz zdravotního pojištění (popř.kopie) který si převezmeme při předání Vašeho dítěte.

Pro uskutečnění PFC je nutný minimální počet účastníků jednoho turnusu. Z kapacitních důvodů existuje také maximální počet účastníků jednoho turnusu. V případě, že bude turnus naplněn, budou mít účast přednost ti, kdo splní dříve přihlašovací podmínky. Rozhodujícím parametrem je termín zaplacení účastnického poplatku. Ti, kdo se dostanou za maximální kvótu, budou zařazeni na listinu náhradníků.

Rodič vyplněním přihlášky souhlasí s archivací a použitím osobních údajů dítěte uvedených v závazné přihlášce pro potřeby pořadatele PFC a to pro potřeby uskutečnění a propagace PFC. Zároveň dává souhlas k archivaci, použití fotografií a videí pořízených v rámci PFC pro jeho prezentaci a propagaci.

Přihlášením dítěte na PFC bere přihlašovatel na vědomí, že pořadatel nezodpovídá za věci účastníků PFC.
Děkujeme za pochopení.

 

 

Cena a úhrada účastnického poplatku

 

1. účastník vyplní elektronickou přihlášku a zašle ji v termínu prostřednictvím webu pořadateli

2. podmínkou rezervace místa a zařazení mezi účastníky je uhrazení účastnického poplatku přes online platební bránu

Účastnický poplatek za jeden turnus PŘÍMĚSTSKÉHO FILMOVÉHO CAMPU činí 4900,- Kč

V případě, že budete žádat od svého zaměstnavatele příspěvek na účastnický poplatek, rádi vám vystavíme daňový doklad. V souvislosti s daňovým dokladem vás žádáme, abyste zaslali pokud možno, co nejpřesnější informace pro vystavení dokladu na náš email.

O NAŠICH CENÁCH

Ceny odrážejí hodnotu našeho času, průběžného vzdělávání a míru zkušeností.
Díky tomu, že naši práci finančně oceňujete, se jí můžeme zodpovědně a s láskou věnovat:
přijmout jen tolik dětí, kolik skutečně zvládneme individuálně vést,
Část ceny je vždy věnována chodu a rozvoji portálu anicampu.

Pokud by cena byla překážkou, ale cítíte, že by pro Vaše dítě byl camp přesně to pravé, zkuste se nám ozvat. Společně můžeme promyslet různé cesty financování.

 

Storno podmínky nebo-li zrušení účasti

 

Důvody ze strany rodičů:

Pro účastníka, který z jakéhokoliv důvodu nebude moci přijet na PFC, platí následující storno podmínky:
od 14 dnů do 7 dnů před nástupem je storno poplatek 1000,- Kč
od 7 dnů před nástupem do dne nástupu je storno poplatek 2000,- Kč
Storno poplatky jsou z důvodu omezené kapacity PFC.

Důvody ze strany pořadatele:

V případě, že je kapacita turnusu(ů) PFC již naplněna.
Poruší-li na kempu dítě vážným způsobem zásady slušného chování a jednání, nebude-li se řídit řádem PFC, neposlechne-li ani opakovaně pokyny lektorů, dozoru, oznámíme rodiči tuto skutečnost a vyhrazujeme si právo zrušit jeho účast na kempu bez nároku na vrácení peněz.
Jestliže účastník odstoupí v průběhu kempu, nemá právo na vrácení účastnického poplatku.

 

Ondra & Pavel, pořadatelé příměstského filmového campu